Vận Tải Hàng Hóa Đường Thủy

Đi cùng với dịch vụ Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền. Công ty Trung Kiên cũng đầu tư mạnh mẽ vào Dịch Vụ Vận Tải Hàng Hóa Đường Thủy. Với đội ngũ tàu thuyền và bến bãi có sẵn, Công ty nhận vận chuyển các loại hàng hóa như quặng apatit, sắt thép, vật liệu xây dựng, ...

Vận tải hàng hóa đường thủy
(Vận tải hàng hóa đường thủy)
Vận tải hàng hóa đường thủy
(Vận tải hàng hóa đường thủy)
Vận tải hàng hóa đường thủy
(Vận tải hàng hóa đường thủy)
Vận tải hàng hóa đường thủy
(Vận tải hàng hóa đường thủy)
Vận tải hàng hóa đường thủy
(Vận tải hàng hóa đường thủy)