Đóng Mới Và Sửa Chữa Tàu Thuyền

Ngành dịch vụ tàu thuyền là 1 ngành nghề phổ biến nhất ở Xã Sơn đông trong 20 năm qua. Với diện tích mặt bằng rộng rãi và chất lượng vật liệu đạt chuẩn quốc tế, Công ty TNHH Trung Kiên nhận đóng mới và sửa chữa tất cả các loại tàu thuyền có tỉ trọng lớn.

Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền
(Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền)
Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền
(Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền)
Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền
(Đóng mới và sửa chữa tàu thuyền)