Công ty TNHH Trung Kiên liên doanh với Công ty TNHH Phước An thực hiện trạm trộn bê tông Asphal

(Công ty TNHH Trung Kiên liên doanh với Công ty TNHH Phước An thực hiện trạm trộn bê tông Asphal cho Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai)
(Công ty TNHH Trung Kiên liên doanh với Công ty TNHH Phước An thực hiện trạm trộn bê tông Asphal cho Công trình đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai)