Vận Tải Hàng Hóa Đường Bộ

Sở hữu số lượng xe lớn, đa dạng loại hình với nhiều trải trọng từ 1 tấn đến 32 tấn nhằm đảm bảo đáp ứng tối đa mọi nhu cầu vận chuyển của khách hàng. Các mặt hàng vận chuyển của Công ty Trung Kiên bao gồm tất cả các loại vật liệu xây dựng, các loại hàng hóa đường thủy, máy móc xây dựng quá khổ, quá tải...

Lĩnh vực vận chuyển : Vận chuyển Vật liệu xây dựng, máy móc, ... đến các công trình trong miền Bắc, Vận chuyển hàng hóa đến các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, ...

Vận tải hàng hóa đường bộ
(Vận tải hàng hóa đường bộ)
Vận tải hàng hóa đường bộ
(Vận tải hàng hóa đường bộ)
Vận tải hàng hóa đường bộ
(Vận tải hàng hóa đường bộ)
Vận tải hàng hóa đường bộ
(Vận tải hàng hóa đường bộ)