Năng lực nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo gồm 02 người : Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giám đốc và 01 phó giám đốc

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Kỹ Thuật

Phòng Tổ chức nhân sự

Phòng Kinh doanh

Nhân viên văn phòng và công nhân kỹ thuật

2. Nhân sự

Tổng nhân sự hiện có 150 người

- Trình độ đại học : 30 người

- Trình độ cao đẳng, trung cấp : 48 người

- Công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông : 82 người

Trong đó :

- Công nhân 5/7 : 50 người

- Công nhân 4/7 : 32 người

- Công nhân 3/7 : 0 người

- Công nhân phổ thông : 0 người

3. Danh sách cán bộ chủ chốt Công ty

STT
Chức danh
Họ và Tên
Trình độ Chuyên môn
1
Chủ tịch hội đồng kiêm giám đốc
Lê Văn Chiến
Kỹ sư Xây dựng
2
Phó giám đốc
Bùi Thị Thanh Loan
Marketing
3
Trưởng phòng kinh doanh
Vũ Kim Tuấn
Quản trị kinh doanh
4
Phó phòng kinh doanh
Lê Thị Hồng Nhung
Quản trị kinh doanh
5
Kế toán trưởng
Lê Thị Hậu
Cử nhân kế toán
6
Trưởng phòng kỹ thuật
Lê Xuân Trường
Kỹ sư Xây dựng
7
Phó phòng kỹ thuật
Nguyễn Đức Tố
Kỹ sư Xây dựng
8
Trưởng phòng tổ chức nhân sự
Phan Thanh Tuấn
Kỹ sư thủy lợi
9
Kế toán
Lê Thị Ngọc Linh
Tốt nghiệp kế toán
10
Kế toán
Lê Thị Lan
Tốt nghiệp kế toán